Finansowanie Dla Firm

Jakie są rodzaje wsparcia finansowego dla firm
By firma mogła wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klientów i proponować im coraz lepsze rozwiązania, bardzo często niezbędne są do tego dodatkowe finanse. Czasem przedsiębiorca ma bardzo dobrze rokujący projekt lub kontrakt, który pozwoli zwiększyć dochody firmy jednak samo podjecie wyzwania wymaga ogromnych środków,  których jeszcze nie ma  Z tego właśnie względu kredytowanie wśród przedsiębiorców cieszy się coraz większą popularnością. Poniżej trzy  najczęstsze formy wsparcia finansowego dla firm: 

Pierwszą i najprostszą formą kredytowania działalności gospodarczej jest kredyt gotówkowy. Ta forma kredytowania nie obliguje przedsiębiorcy do szczegółowego określania potrzeb finansowych, a pieniądze, z kredytu można przeznaczyć zarówno na cele związane z rozwojem firmy jak i na cele prywatne. To dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którym potrzebna jest określona suma pieniędzy ale nie chcą rozliczać się szczegółowo z instytucją finansową z tego na co je spożytkowano.

Drugim rozwiązaniem, najczęściej proponowanym przez naszego Doradcę jest pożyczka gospodarcza. Klient dostarcza nam taki sam komplet dokumentów przedstawiających jego sytuację dochodową jak w przypadku rozwiązania pierwszego, jednakże cel kredytu jest już stricte związany z rozwojem swojego przedsiębiorstwa. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość uwzględniania comiesięcznego kosztu odsetkowego ponoszonego w ramach umowy o pożyczkę gospodarczą w księgach przychodów i rozchodów firmy, Dodatkowym atutem tej formy wsparcia jest brak konieczności rozliczenia się ze środków po uruchomieniu pożyczki, informacja o przybliżonych celach związanych z rozwojem firmy uwzględniana jest jedynie na etapie prowadzenia wywiadu kredytowego.

Kolejny rodzaj wsparcia to kredyt Inwestycyjny. Tutaj sytuację dochodową przedstawiamy analogicznie jak w dwóch pierwszych wariantach jednakże doradca może poprosić o dodatkowe dokumenty np. biznesplan do Refinansowanej inwestycji, bądź umowa przedwstępna z Kontrahentem.  Kredyt taki podlega rozliczeniu w całości bądź znacznej części, czy został przeznaczony zgodnie z założeniem, czasami bywa wypłacany w transzach jeśli inwestycja przewiduje jakieś etapy bądź szczeble projektu.

Dodatkowe fakty o kredytach firmowych

Decydując się na kredyt firmowy  bardzo duże znaczenie ma jego  wartość.

Nasi doradcy mogą zaproponować Ci kredyt  niezabezpieczony jeśli jego wartość nie przekracza  200 tyś złotych, sytuacja finansowa Twojej Firmy ma się stabilnie a w relacjach z kontrahentami oraz innymi bankami zawsze jesteś rzetelnym płatnikiem.

Jeśli jednak w przeszłości zdarzyło się incydentalne opóźnienie w spłacie, bądź zaległość względem strony umowy, albo też pod tym kątem wszystko jest w porządku ale potrzebujesz znacznie wyższego finansowania możemy zaproponować formę finansowania z zabezpieczeniem.  Może to być zabezpieczenie majątkowe jak i osobiste.  Najpopularniejszą formą zabezpieczenia jest hipoteka.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami bądź odwiedzenia naszego biura.

Nasze usługi

Najnowsze wpisy

Copyright @ 2023